Roemenië biedt veel potentie en een vriendelijk investeringsklimaat

Investeringen doen in landbouwgrond in Roemenië en daarbij de lokale boeren ondersteunen in hun streven naar duurzame landbouw, met uitzicht op een mooi rendement? Hoe wordt dit in de praktijk gebracht en hoe kun je deel uitmaken van dit initiatief? Bij Kamphorst Agrofondsen bieden we geïnteresseerde investeerders de kans om deel te nemen aan twee kennismakingsreizen per jaar.

Kansrijk land voor investeringen

Roemenië vormt een aantrekkelijke optie voor investeerders die interesse hebben in de rendementen die dit land te bieden heeft. Echter, vanwege de versnippering van het grondbezit, vereist het efficiënt benutten van deze landbouwgrond enige inspanning. Deze uitdaging inspireerde Sebastiaan Kamphorst, mededirecteur van Kamphorst Agrofondsen, twintig jaar geleden om een fonds op te richten specifiek gericht op investeerders. “Door mijn achtergrond was ik al vertrouwd met de agrarische vastgoedsector. Mijn vader begeleidde Nederlanders tijdens het opzetten van agrarische bedrijven in Oost-Duitsland en ik heb daar een lange tijd aan meegewerkt. Deze ervaring leidde ertoe dat ik begon met het verkennen van een land dat soortgelijke mogelijkheden bood met een uitnodigende potentie voor investeringen.”

Grond aankopen en verkopen voor efficiëntie

Tijdens het verkennen ontdekte hij Roemenië. Historisch gezien is Roemenië een cruciaal land voor graanproductie, dat na de val van het communisme in de late jaren ‘80 begon te groeien. “Wat opvalt in het westen en midden van Roemenië, is de relatief kleine omvang van landbouwgronden. Door de inzet van investeerders is het mogelijk om deze stukken land te kopen en samen te voegen, waardoor we efficiëntere, grotere percelen creëren. Dit biedt voordelen voor zowel de lokale boeren als voor investeerders.” Dit was de aanzet tot de oprichting van Kamphorst Agrofondsen. “Dankzij de vruchtbare bodem gaat onze aandacht uit naar de regio rond Timisoara. Op ruim vijf uur rijden vanaf Wenen biedt deze regio voldoende neerslag, niet te extreme temperaturen en in het bijzonder een strategische locatie voor export.”

Wij hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een kadaster waarin eigendomsrechten zijn geregistreerd, een initiatief dat voorheen ontbrak en waarin veel tijd en moeite is geïnvesteerd. Ons investeringsfonds beschikt over een kantoor in Roemenië, waar twee medewerkers verantwoordelijk zijn voor het relatiebeheer, het verkennen van nieuwe aankoopmogelijkheden, het opmeten van land en het verzorgen van de administratie. Deze lokale medewerkers hebben in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd, waardoor ze goed op de hoogte zijn van de dynamiek in de markt voor de aan- en verkoop van landbouwgrond. Dankzij deze inspanningen heeft ons fonds een reputatie opgebouwd en worden we nu ook proactief benaderd door geïnteresseerden.

Visie gericht op de lange termijn

In 2011 startten we met een startkapitaal van 1 miljoen euro van beleggers voor de aankoop van landbouwgrond in Roemenië. “Aanvankelijk gingen deze beleggers een engagement aan voor een termijn van vijf jaar,” vertelt mededirecteur Eldert van der Spek. Rond 2015/2016 kozen zij ervoor om deze periode met nog eens vijf jaar te verlengen. “Het vertrouwen is ondertussen zodanig gegroeid dat het fonds is omgezet in een continu fonds met een visie gericht op de lange termijn,” licht hij toe. Beleggers hebben de mogelijkheid om tweemaal per jaar hieraan bij te dragen, met een minimale inleg van ruim € 28.000. “Eenmaal per jaar is er de mogelijkheid om je inleg terug te trekken. Voor het behalen van het beste rendement adviseren wij om ten minste vijf jaar betrokken te blijven bij het fonds.”

Het fonds telt op dit moment bijna 150 deelnemers en beheert 3.400 hectare land, dat verhuurd wordt aan meer dan zestig lokale Roemeense agrariërs. “We streven ernaar om jaarlijks ongeveer 200 hectare aan onze portefeuille toe te voegen. Af en toe komt er een grote kans voorbij, zoals een boerderij van 700 hectare, waardoor we snel kunnen groeien. Grote aankopen worden altijd voorgelegd aan onze participanten, aangezien sommige investeringen extra financiering vereisen waarvoor goedkeuring nodig is. In 2022 hebben we besloten om over te gaan op een coöperatieve structuur, waarin de participanten de beslissingen nemen. Dit sluit goed aan bij de filosofie van ons fonds.”

Vol vertrouwen

Kees Braakman en Harrie Faassen maken deel uit van de Raad van Commissarissen van Kamphorst Agrofondsen en hebben in het verleden zelf ook de beslissing genomen om te investeren in het fonds. “Het draait uiteindelijk allemaal om het hebben van vertrouwen”, zegt Kees Braakman, “De doorslag voor mij was dat de directieleden zelf ook investeren, waardoor ze hetzelfde risico dragen als andere investeerders. Bovendien biedt het beleggingsfonds de mogelijkheid om actief mee te denken over de te maken investeringen. Het biedt een spannend avontuur in het buitenland.” Harrie Faassen voegt hieraan toe: “Bovendien kun je elk jaar besluiten om uit te stappen, wat betekent dat je niet voor een lange periode vastzit aan je investering. Binnen het fonds bouw je ook een uitgebreid netwerk op en de winstmarges in Roemenië zijn aanzienlijk hoger dan in Nederland.”

De commissarissen zijn positief over de toekomst van het fonds. Er is altijd land beschikbaar voor aankoop, alhoewel er steeds zorgvuldiger gezocht moet worden en er op duurzaamheidsinitiatieven wordt gefocust. Van der Spek licht hierbij toe: “We staan aan het begin van een nieuw hoofdstuk dat gericht is op het creëren van langetermijnwaarde. We zijn momenteel plannen aan het ontwikkelen om de waarde en kwaliteit van de landbouwgrond op duurzame wijze te verbeteren en hoe we dit kunnen gebruiken om lokale bedrijven te ondersteunen. Nederland beschikt over veel kennis op dit gebied die we kunnen inzetten.”

Deelnemen aan kennismakingsreizen?

In samenwerking met Greenity organiseert Kamphorst Agrofondsen twee keer per jaar een informatieve kennismakingsreis voor geïnteresseerde investeerders, om een diepgaand inzicht te geven in de werking van ons fonds. Deze uitstapjes bieden de unieke kans om Roemenië te verkennen en direct betrokken te raken bij de projecten. Participanten krijgen de gelegenheid om zelf het land op te gaan met een schop en een grondboor, om zo de kwaliteit van de bodem en de verbouwde gewassen te beoordelen. Daarnaast is er een mooie gelegenheid om andere investeerders te ontmoeten, wat vaak resulteert in een sterke onderlinge verbondenheid, vooral omdat velen een achtergrond in de agrarische sector delen – hoewel dit geen strikte vereiste is.

De volgende reis wordt naar verwachting begin september gepland en aanmeldingen zijn welkom. We verheugen ons op de kans om met een enthousiaste groep naar Roemenië af te reizen. Voor wie meer informatie wenst, staan we altijd open voor een persoonlijk gesprek.