Resultaten en Historie

2010

Start van het eerste project Kamphorst Agrofonds B.V.: 22 aandeelhouders investeren samen € 1,1 mln. in Roemenië.

2011

Start van het tweede project Kamphorst Agrofonds 2 B.V.

2014

Verplaatsing van het hoofdkantoor in Roemenië naar Timisoara, westelijk Roemenië, om te kunnen focussen op de meeste dynamische agrarische regio van het land.

2015

Beide projecten besloten hun activiteiten te verlengen tot tenminste 2020 en het eigen vermogen te verdrievoudigen. Nieuwe aandelen werden via een vrienden-en-familieprogramma zonder advertentie verkocht. Eigen vermogen groeit naar meer dan € 6 milj.

2016

Aan elkaar sluiten van kleine percelen levert resultaten op en bij de eerste landbouwgrond werd het conversieproces naar biologische grond in gang gezet (ca. 8%). Meer dan 1.500 hectare landbouwgrond in eigendom.

2017

Lokale managementonderneming wordt gecertificeerd als een ‘B Corp’ bedrijf, zich duidelijk richtend op de visie en missie van onze projecten. Kamphorst Agrofonds B.V. besluit de structuur te veranderen naar een open-eind fonds om nog sterker te groeien. 2.200 ha in eigendom.

2019

Het oppervlak is vergroot tot meer dan 2.500 hectare landbouwgrond in eigendom. 100% van onze akkers zijn in cultuur. Minstens 20% van onze akkers in eigendom bevinden zich in het conversieproces naar biologische grond (minimaal 500 hectare).

2022

Kamphorst agrofondsen 1 en 2 samengevoegd tot Kamphorst Agrofonds Coöperatief U.A. De oppervlakte is vergroot tot 3.200 hectare landbouwgrond in eigendom.

Tot en met 2027

Ons doel is om ons oppervlak te vergroten tot ruim 4.000 hectare landbouwgrond in eigendom