Investeringsstrategie

De Kamphorst Agrofondsen geven investeerders de gelegenheid te investeren in twee dynamische markten: landbouwgrond en biologische producten.

Landbouwgrond is bij een juiste exploitatie niet onderhevig aan slijtage en verwoesting. Landbouwgrond is het enige beleggingsobject dat niet vermenigvuldigd kan worden. Daarom is landbouwgrond waardevast en wordt in het algemeen als een veilige belegging gezien.

Toch wordt de landbouwgrond over het algemeen verpacht in de staat waar het zich op dat moment in bevindt. Hetzelfde geldt voor de teruggave van de grond. Afspraken over de conditie van de grond bij pachtovername of pachtteruggave worden vooraf niet gemaakt. De pachtlooptijden zijn bovendien kort: tussen de één en vijf jaar.

Dit systeem zorgt voor tegengestelde belangen tussen grondeigenaren en pachters. Want de pachter maakt tijdens de korte looptijd intensief gebruik van de opbrengstmogelijkheden van de landbouwgrond waardoor deze veel voedingsstoffen (mineralen) verliest, terwijl de grondeigenaar juist belang heeft bij een duurzame bewerking en verbetering van de grond.

Kamphorst Agrofondsen analyseren doorlopend of er verbetering nodig is en investeren actief in een optimale bodemvruchtbaarheid. De ‘premium’ landbouwgrond die op deze manier ontstaat, geven wij onze pachters in gebruik, samen met alle gegevens (Big Data) die wij door de jaren heen hebben verzameld over bijvoorbeeld het klimaat en het voormalig gebruik van de grond. Vele akkers worden bovendien ecologisch gecertificeerd.

Door te kiezen voor deze innovatieve strategie voor de gespecialiseerde landbouw in Oost-Europa, zorgen wij niet alleen voor een optimaal rendement, maar helpen wij ook mee om de duurzame landbouw in Roemenië verder te ontwikkelen.

 

Heeft u vragen?

Wilt u graag meer weten of wilt u een prospectus aanvragen? Schroom niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Contact opnemen