Het verhuren van landbouwgrond in Roemenië; Interview

 

Mr. Gelu Barna is een 39 jaar oude landbouwer, hij is eigenaar van het bedrijf Complet Land SRL en we verhuren 583 ha in Racovita-Boldur regio aan hem.

Eduard Cut: Hoi Gelu en bedankt dat u me ontvangen hebt en dat u ons een interview wilde geven! Kunt u beginnen met ons te vertellen over hoe u werkzaam bent geworden  in de landbouw?

Gelu Barna: Graag gedaan en ik ben blij met u in discussie te gaan. Ik werk in de landbouw omdat dat is wat ik heb gestudeerd. Ik heb Landbouw gestudeerd en ik ben in 2005 afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit van Timisoara.

Eduard Cut: Wat heeft u na uw afstuderen gedaan?

Gelu Barna: In 2005, na mijn afstuderen, ben ik als landbouwkundig ingenieur gaan werken op een akkerbouwbedrijf. Ik heb daar tot 2010 gewerkt. Toen besloot ik iets anders te gaan doen en ben ik als graaninkoper voor een graanhandelaar gaan werken. Ik heb daar 3 jaar gewerkt en ben daarna overgestapt naar een ander graanhandelsbedrijf in dezelfde functie. In 2014 heb ik mijn eigen graanhandelsbedrijf opgericht (noot: in 2020 had het bedrijf een omzet van 10 miljoen euro). In 2016 heb ik een coöperatie van boeren opgericht, waarvan ik tot voorzitter ben gekozen. We slaagden er in het eerste jaar om 16.000 ha akkerland in het westen van Roemenië samen te bewerken en in het tweede jaar hebben we dat uitgebreid tot 20.000 ha. Het idee van de coöperatie was dat de boeren gezamenlijk de inkopen doen, ze samen de oogst verkochten en ze huurden agrarische ingenieurs in die gespecialiseerd advies gaven aan alle leden. In 2019 besloot ik uit de coöperatie te stappen omdat ik me op mijn eigen bedrijf wilde richten. Naast de graanhandel besloot ik in datzelfde jaar om een akkerbouwbedrijf op te richten. 

Eduard Cut: Hoe heeft u de regio Racovita-Boldur gekozen?

Gelu Barna: Het is niet gemakkelijk om velden te huren in het district Timis. Ik had een persoon met wie ik goed heb samengewerkt toen ik nog bij de coöperatie werkte en hij woonde in de Racovita-gemeenschap. In het eerste jaar slaagden we erin om 100 ha te huren van kleine eigenaars, en ik kocht de eerste tractor. Ik had niet alle machines en het was moeilijk om een beroep te doen op dienstverleners om de velden te bewerken. In het tweede jaar begon ik meer machines te kopen en nadat ik het huurcontract voor 280 ha had getekend met het bedrijf dat u vertegenwoordigt, begon ik serieus te investeren in de boerderij. Toen zei u dat u van plan was die 300 ha van de Italiaan in Ohaba (Boldur) te kopen, we kwamen overeen dat ik ook die velden zou huren en ik kocht meer machines.

Eduard Cut: Ja, u ontwikkelde zich zeer snel, en u deed wat uitgaven voor apparatuur. Welke machines heeft u nu en hoeveel heeft u geïnvesteerd?

Gelu Barna: Momenteel zijn we een zeer goed uitgeruste boerderij, en we hebben alles wat we nodig hebben. De investering in machines bedroeg meer dan 1 miljoen euro, een deel van de financiering is mijn eigen bijdrage en een deel is gekocht met leasing.  We hebben 3 tractoren, met alle bijbehorende apparatuur zoals: verticuteermachine, ploegmachine, schijf, aanhangwagens, enz. en we hebben 2 maaidorsers. Vorig jaar hadden we maar één maaidorser, maar ik heb de soja niet op het juiste moment geoogst omdat de combine was druk met de mais, daarom kocht ik dit jaar een tweede. 

Eduard Cut: Naast de uitrusting, heb je ook de boerderij er mooi uit laten zien. Vertel me er meer over?

Gelu Barna: In het eerste jaar had ik geen plaats om de machines en het graan op te slaan, maar daarna heb ik de boerderij gehuurd waar we nu staan (de boerderij ligt in Dragoiesti, in de Racovita gemeente). Eerst heb ik kleine investeringen gedaan om het te kunnen gebruiken en nadat ik de eigenaar had overtuigd om het te verkopen, heb ik ongeveer 300.000 Euro geïnvesteerd om het er mooi uit te laten zien. Ik heb alles veranderd, het dak, de vloer, het kantoor, en ik heb een weegschaal gekocht.  [op de foto van links is hoe de boerderij er vroeger uitzag en rechts is hoe het er nu uitziet.

Eduard Cut: Laten we het even over de gewassen hebben. Hoe was het afgelopen landbouwjaar? Welke gewassen heeft u gehad en hoeveel heeft u geoogst? 

Gelu Barna: Vorig jaar was een goed jaar voor de gewassen die in het voorjaar gezaaid waren. We hadden veel regen in de zomer, maar het was geen gunstig jaar voor de gewassen die in de herfst werden gezaaid. De belangrijkste oogst was maïs, gevolgd door zonnebloem, soja en tarwe. Als we het hebben over de gemiddelde producties: bij maïs had ik 10 ton/ha, bij zonnebloem 2,50 ton/ha, bij soja 2,50 ton/ha en bij tarwe slechts 3 ton/ha.

Eduard Cut: ,Goede productie bij maïs en zoals ik weet waren de verkoopprijzen hoger vergeleken met andere jaren?

Gelu Barna: Het is waar, de prijzen waren veel beter in vergelijking met de andere jaren. Dit was een voordeel voor mijn landbouwbedrijf en een nadeel voor mij als graanhandelaar. Toen ik in het voorjaar termijncontracten tekende, waren de prijzen laag, en in de oogstperiode stegen ze. Normaal is het net andersom. Deze situatie bezorgde mij veel hoofdbrekens, want toen ik de termijncontracten met de boeren sloot, sloot ik ook contracten om de granen door te verkopen. Toen de oogst kwam, wilden de boeren niet meer leveren omdat zij betere prijzen hadden en ik de verkoopcontracten die ik had, moest nakomen. Maar ik ben blij dat het voorbij is, en deze moeilijke situatie heeft me geholpen om de beslissing te nemen met welke boeren ik in de toekomst zal werken en met wie niet meer.

Eduard Cut: Hoe zit het met dit jaar, hoeveel ha werk je nu? Wat is de structuur van de gewassen?

Gelu Barna: Dit jaar werk ik op 750 ha (waarvan 583 ha van ons bedrijf). Ik heb op 260 ha koolzaad gezaaid, op 200 ha tarwe, op 200 ha maïs en op 90 ha soja.

Eduard Cut: Hoe zien de gewassen er nu uit? Hoe schat u in dat het dit jaar zal zijn in vergelijking met vorig jaar? (stand: 24 juni 2021)

Gelu Barna: De gewassen die in de herfst zijn gezaaid, zien er heel goed uit en ik schat dat de productie van deze gewassen veel beter zal zijn dan vorig jaar. De gewassen die in het voorjaar zijn gezaaid, zien er goed uit, maar ze hebben water nodig, vooral voor soja. Op 1 juni heeft het 15 liter per vierkante meter geregend en sindsdien heeft het niet meer geregend. Als ze in de volgende periode wat water krijgen, kunnen we producties verwachten die vergelijkbaar zijn met die van vorig jaar, maar als dat niet het geval is, zal de productie lager zijn. [foto met maïs en soja op velden bewerkt door Gelu genomen op 24 juni.

Eduard Cut: Ik begreep dat u dit jaar nieuwe gewassen heeft uitgeprobeerd. Welke zijn de nieuwe gewassen? Waarom heeft u ze uitgeprobeerd? Hoe zien ze er tot nu toe uit?

Gelu Barna: Ja, ik ben bezig met een proef met witte maïs en wasachtige maïs, maar op een heel klein oppervlak, 1 ha voor elk. Ik heb deze proef gedaan omdat er vraag is van de externe markt naar deze producten en ik probeer de winst van mijn bedrijf te verbeteren. De prijzen voor deze producten liggen 15-20% hoger dan voor gewone maïs en als ik erin slaag dezelfde productie te halen, zal de winst stijgen. Tot nu toe zien ze er goed uit, hetzelfde als de normale maïs, maar we zullen een conclusie trekken nadat we ze geoogst hebben. 

Eduard Cut: Bent u nog van plan om in de toekomst met andere gewassen te experimenteren? Welke gewassen zou u willen uitproberen?

Gelu Barna: Ik sta open om alles te proberen. Ik heb nog niet nagedacht wat ik volgend jaar zal proberen, maar ik ben op zoek naar gewassen die mijn winst kunnen verhogen, en die de risico’s kunnen beperken.

Eduard Cut: Hoe is de bodemkwaliteit in de regio waar u werkt? Is het een verschil tussen Racovita en Ohaba (Boldur)? Ik weet dat u enkele investeringen hebt gedaan om de bodemkwaliteit te verbeteren, kunt u me daar meer over vertellen.

Gelu Barna: Er is geen groot verschil tussen deze regio’s. Ik zou zeggen dat de kwaliteit goed is als we het hebben over de bodemkwaliteit, maar die kan worden verbeterd. Vorig jaar heb ik de bodem met agrochemische middelen in kaart gebracht en de pH-waarde ligt tussen 5,1 en 6,0. Dit jaar heb ik ongeveer 40.000-50.000 euro geïnvesteerd om de bodemkwaliteit te verbeteren. Ik heb een product in korrelvorm gekocht dat 95% calciumcarbonaat bevat. Dit product is beter dan het calciumpoeder dat de kunstmestproducenten er gratis bij geven, omdat het geen chemische residuen bevat. Dit najaar ga ik opnieuw bodemanalyses maken en ik ben benieuwd naar de resultaten. Ik wil dit soort investeringen elk jaar doen en ik wil de pH verhogen tot 7, maar daar heb ik 3-4 jaar voor nodig. Mijn huurcontract met u loopt eind 2024 af en ik wil er op de een of andere manier zeker van zijn dat als ik deze investeringen doe, u het contract met mij zult verlengen en u de akkers niet aan een andere boer zult geven.

Eduard Cut: Heeft u tot nu toe EU-subsidie aangevraagd?

Gelu Barna: Tot nu toe heb ik geen aanvraag ingediend, omdat ik niet op een grote oppervlakte werkte en die subsidieregelingen niet interessant voor mij waren. In de toekomst zou ik wel iets willen aanvragen, maar ik wacht nog even af of er iets interessants komt.

Eduard Cut: Heeft de COVID-pandemie invloed gehad op uw activiteiten?

Gelu Barna: Nee, het heeft mijn activiteit niet beïnvloed, we zijn boeren, we werken op de velden en het is er niet erg druk.

Eduard Cut: Toekomstplannen?  U vertelde mij vorig jaar dat u van plan bent om een melkveebedrijf te maken.

Gelu Barna: Voorlopig heb ik dat plan met de melkveehouderij in de ijskast gezet, maar na enkele jaren zal ik het misschien heroverwegen. Wat de toekomstplannen betreft, wil ik mijn opslagcapaciteit uitbreiden, ik wil een hal bouwen en ik heb een veld in de buurt van het dorp gekocht om dat te doen. Ik wil ook iets gaan verwerken, ik ben er nog niet uit wat ik ga verwerken, maar het zal een product zijn dat als grondstof een van de gewassen gebruikt die ik verbouw.

Eduard Cut: Hoe evalueert u de samenwerking tussen ons? Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van onze samenwerking? 

Gelu Barna: Het is een goede samenwerking, ik heb geen klachten. Ik zal heel blij zijn als we tot de herfst een overeenkomst hebben over de verlenging van het huurcontract 2024-2029, ik hoop ook dat de wetgeving snel verandert en dat u meer velden kunt kopen en aan mij kunt verhuren.