Eerste pachtcontracten afgesloten

Roemenië heeft uitstekende landbouwgrond en in sommige regio’s ook voldoende neerslag. De akkerbouw levert op moderne bedrijven inmiddels goede resultaten. Maar de resultaten kunnen nog worden verbeterd door ecologisch te werken.

Wij discuteren deze mogelijkheid met vele lokale agrariërs, en wij hebben de eerste twee pachtcontracten kunnen afsluiten dat expliciet afspreekt dat onze grond onder ecologische condities wordt bewerkt en certificeert. Op de gronden worden dit jaar luzerne en hennep verbouw, in totaal ruim 90 ha.

Ecologische landbouwteelt vraagt van de boeren een andere manier van bewerking. Wij ondersteunen de boeren met kennis en ons netwerk, om hun producten tegen goede prijzen lokaal of op de Europese markt te kunnen verkopen, zodat de ecologische landbouw ook financieel aantrekkelijker wordt als het conventionele alternatief.