Duurzaam investeren door de drie pijlers van duurzaamheid

Gemeenschappelijk investeren in landbouwgrond in Roemenië is investeren op de lange termijn. Gedurende die tijd houden wij graag zoveel mogelijk rekening met de toekomst van onze stakeholders en de directe omgeving waar wij ons in begeven. Het ecosysteem van ons bedrijf wordt gedragen door drie gedegen pijlers; de sociale, ecologische en economische pijler.

Sociale pijler

Mensen zijn essentieel voor het bestaan van onze onderneming en de investeringsstrategie die wij hanteren. Veel van onze investeerders komen uit de Nederlandse agrarische wereld en leveren middels de korte communicatielijnen met regelmaat waardevolle input. Wij proberen een meerwaarde te zijn voor de dorpsgemeenschap, bijvoorbeeld door het creëren van werkgelegenheid, betalen van belastingen (en op tijd) en het overdragen van knowhow. Door onze premiumgronden genieten onze pachters van een hogere productie en kunnen zij hun onderneming naar een hoger niveau tillen. Uiteraard heeft Kamphorst Agrofondsen ook mensen in dienst. Al onze collega’s leiden wij intern en extern continu op, zodat zij goed voorbereid de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden dragen.

Ecologische pijler

Wij nemen deel aan verschillende onderzoeken, met name gefocust op eiwitrijke planten. Wij trachten onze gronden voornamelijk op ecologische wijze te bewerken of anders zo duurzaam mogelijk. Veel gronden in Roemenië hebben lange tijd braak gelegen of zijn kleinschalig bewerkt met enigszins verouderde machines en technieken. Door pachters te introduceren met nieuwe technieken, gewassen en kennis willen wij de gronden weer op pijl brengen, zodat boeren meer gewassen kunnen verbouwen en zelfstandiger worden als bedrijf. Grondverbetering is immers een van de sporen waardoor wij actief waarde creëren.

Economische pijler

Met onze werkzaamheden streven wij ernaar dat iedereen profiteert. Onze investeerders behalen een redelijk rendement over hun investering. De pachters hebben een goede cashflow, onder andere doordat wij ze in contact brengen met nieuwe afzetmogelijkheden. Ook proberen wij hen te assisteren om de productie te laten stijgen.

Interesse in ons project?

Kamphorst Agrofondsen is een Nederlands bedrijf gevestigd in Wageningen. U kunt altijd contact met ons opnemen voor uw vragen of een afspraak maken om langs te komen.