Betrokkenheid door studiereizen

Naast het houden van aandeelhoudersvergaderingen vindt Kamphorst Agrofondsen het belangrijk om haar deelnemers elk jaar de mogelijkheid te bieden om mee op studiereis te gaan om ter plekke inzicht in het project te krijgen. Zo zijn wij in juni voor de achtste keer tezamen met deelnemers van Kamphorst Agrofonds 2 B.V. op studiereis naar Servië en Roemenië geweest. Het weer zat mee, er heerste onderling een goede sfeer en op initiatief van zowel de aandeelhouders als het management was er voldoende ruimte voor het uitwisselen van ideeën en voor waardevolle discussies over ons project.

Ontwikkelingen aangekochte landbouwgrond

De studiereis leende zich perfect om een aantal stukken grond te bezichtigen die zijn aangekocht met behulp van de investeringen in het fonds. De deelnemers gaven aan aangenaam verrast te zijn door de ontwikkeling van de velden. Door het werk van ons team in Roemenië staan de gewassen er goed bij, de bewerkte oppervlakte is toegenomen en minder versnipperd. Inmiddels zijn bijna alle aangekochte gronden in cultuur gebracht. Het was interessant om de ontwikkelingen waar wij vaak over bericht hebben in levenden lijve te aanschouwen.

Kennis en cultuur

Een bezoek aan het museum van de Revolutie in Belgrado gaf ons meer inzicht in de geschiedenis van de Balkanregio. Het bleek erg lastig om onder de vroegere omstandigheden vrede te ontwikkelen en te handhaven. Tevens hebben wij gedurende de reis het agrarische onderzoekscentrum te Lovrin aangedaan. De onderzoekers hebben ons meegenomen naar een aantal proefvelden waar hennep, maïs en tarwe wordt verbouwd. Zij ontwikkelen en verkopen lokale rassen. Dit gaat niet altijd even gemakkelijk, gegeven dat ze moeten concurreren met grote internationale spelers. Daarnaast is er een aanzienlijk verschil in financiële mogelijkheden in vergelijking met een onderzoekscentrum als Wageningen UR.

Tevredenheid aandeelhouders

Tot slot hebben wij de reis, de behaalde resultaten en de stemming in de groep besproken. De deelnemers gaven aan tevreden te zijn over de behaalde resultaten. Ook spraken zij hun gezamenlijke wens uit om het fonds door te zetten en zelfs per deelnemer uit te breiden. Kortom, het management kijkt terug op een succesvolle studiereis en dankt haar deelnemers voor hun aanwezigheid, inbreng en ideeën.

Heeft u vragen of is uw interesse gewekt?