Agrofondsen

Kamphorst Agrofondsen werd in 2011 opgericht om aan te tonen dat gezamenlijke investeringen in landbouw een grotere impact kunnen hebben door bundeling van kennis en financiële mogelijkheden. Wij laten zien dat duurzame landbouw op schaal beter mogelijk is en dat biologische landbouw economisch minimaal zo interessant is dan landbouw die afhankelijk is van chemicaliën. Wij streven ernaar om onze investeerders goede rendementen te bieden met landbeheermethodes die recht doen aan de belangen van investeerders, het milieu, bedrijfsleiders, consumenten, de leefgemeenschappen waarin wij opereren en toekomstige generaties.

Wij kochten onze eerste boerderij in 2011 in Centraal-Roemenië. Op dit moment bezitten en beheren wij meer dan 3.200 hectare landbouwgrond in het westelijk deel van Roemenië, in de districten Timis en Arad. Door onze deskundigheid op gebied van landbouw, bodembiologie, onroerend goed en boerderijbeheer, hebben wij een nieuw model gecreëerd voor de manier waarop met het bezit en beheer van landbouwgrond kan worden omgegaan. De kern van dit model is de verbetering van de vruchtbaarheid en productiviteit van de grond door het verhogen van het organische stofgehalte, delen van kennis en wisseling van gewassen. Kamphorst Agrofonds is aan het uitbreiden en geeft daarom meer participaties uit.

Agrofonds

Ons competitief voordeel wordt gevormd door onze aandeelhouders: meer dan 150 personen met een diepgaande expertise in landbouw: boeren, leveranciers en verwerkers uit de agrarische wereld. Deze interne kennis en ervaring steunen het management bij het maken van keuzes. Heeft u vragen? U kunt ons altijd vrijblijvend contacteren.

Contact opnemen