AGROFONDS

Investeren in landbouwgrond is een veilige en waardevaste investering: grond is schaars. In Nederland is de landbouwsector zeer professioneel en de Nederlandse voedselproductie dan ook leidend in innovatie en efficiëntie. Dit maakt grond in Nederland duur. Andere landen hebben grond van uitstekende kwaliteit, maar zij missen op de landbouwtak nog een stuk ontwikkeling. Hierop speelt Kamphorst Agrofondsen in, en biedt investeerders de mogelijkheid een veilige investering in landbouwgrond te combineren met de hogere rendementsuitzichten van een land in ontwikkeling: Roemenië. Sinds 2010 werkt het team van Kamphorst Agrofondsen al aan het project, de twee Fondsen, welke in 2022 zijn samen gegaan in Kamphorst Agrofondsen Coöperatief U.A. en hebben samen ruim 3.200 ha grond in West-Roemenië in eigendom. Op het moment zijn de inschrijvingen voor deelname weer mogelijk. Mocht u interesse hebben hierin dan kunt u altijd contact opnemen met Eldert van der Spek, mede-directeur.

Contact opnemen

Voordelen investeren met Kamphorst Agrofonds Coöperatief U.A.

  • Aantrekkelijk rendement
  • Gemeenschappelijk investeren met ondernemers uit de Nederlandse agribusiness
  • Certificaten zijn vrij verhandelbaar
  • Waardegroei via drie sporen
  • Kennis en ervaring door eerste twee fondsen
  • Opgeleid team ter plekke is verantwoordelijk voor het succes van het project

Transparant management, korte communicatielijnen en grote betrokkenheid investeerders.

Studiereizen naar Roemenië, 20 tot en met 22 maart 2024 een korte reis van 3 dagen (vooral voor geïnteresseerden) en in juni 2024 (reis van 4 dagen). Heeft u belastingstelling of wilt u meer informatie stuur dan een email naar: eldert@agrofondsen.com.

Aanbod: de emissie start in januari 2024 en loopt tot en met maart 2024, wilt u hier informatie over of de nieuwe prospectus ontvangen dan kunt u met ons contact opnemen. Let op: Heeft u een (pensioen) B.V.? Vraag dan naar de interessante mogelijkheden om deel te nemen en te profiteren van de deelnemingsvrijstelling.

De volgende informatiebijeenkomst staat gepland op de volgende datums: maandag 26 februari in Donkerbroek, donderdag 14 maart in Lelystad en op woensdag 27 maart in Den Bosch, geef u op via mail en telefoon, zie hieronder. Of wij komen graag bij u langs om ons fonds toe te lichten in een persoonlijk gesprek, als u daar belangstelling voor heeft, bel of mail naar eldert@agrofondsen.com / 06-20010171.

Wilt u graag meer weten?

Is uw interesse gewekt en wilt u graag meer weten? U kunt vrijblijvend contact opnemen met Sebastian Kamphorst, directeur, of Eldert van der Spek, directeur, om een prospectus aan te vragen en/of eventuele vragen te stellen.

Hoe creëren wij meerwaarde in Roemenië?

Kamphorst Agrofonds Coöperatief U.A. biedt haar certificaathouders waardevermeerdering langs drie wegen;

Spoor 1: Waardegroei door actief aankoopbeleid

Binnen het project wordt ervoor gekozen om kleine stukken land aan te kopen en deze samen te voegen tot grote kavels. De aankoop van kleine percelen vergt veel tijd en energie. De grond wordt aangekocht, ingemeten, kadastraal verwerkt, eventueel geruild totdat het doel is bereikt: de vorming van aaneengesloten percelen die meer waard zijn.

Spoor 2: Ontwikkeling premium gronden

De investeringen in de ontwikkeling van premium gronden verdienen wij door hogere pachten terug, maar door de omslag van normale grond naar premium zal de grond ook in waarde stijgen.

Spoor 3: Algemene waardestijging

Los van de activiteiten ter plekke in Roemenië verwachten wij dat de stukken grond ook van een autonome waardestijging zullen profiteren. De prognose is gebaseerd op behaalde cijfers uit het verleden in vergelijking met de huidige grondprijs. In de afgelopen vijf jaar was de waardestijging van landbouwgrond circa 20-30% per jaar. Door het actieve management en de overdracht van Nederlandse kennis geeft het project een aantrekkelijk rendement, naast de algemene waardestijging van landbouwgrond.

Direct contact opnemen

"*" indicates required fields

Naam*
Adres*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.